Lääkehoidon kokonaisarviointi

Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle jonkin terveyshaitan tai hankalan haittavaikutuksen?

Onko lääkehoidossa muita ongelmia?

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään, johtuuko terveyshaitta lääkityksestä. Palvelun avulla saadaan vastaus siihen, ovatko kaikki lääkkeet tarpeellisia ja sopivatko ne keskenään. Voi olla tilanteita, jolloin käytetään sellaisia lääkkeitä, jotka heikentävät elämänlaatua ja lisäävät tarpeettomasti hoitokustannuksia. Joskus lääkkeillä hoidetaan myös toisten lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia. Toisinaan kuuriluonteiset tai tarvittaessa käytettävät lääkkeet saattavat jäädä pitkäaikaiseen käyttöön.

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on maksullinen palvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut proviisori tai farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten. Palvelussa kartoitetaan asiakkaan sairauksien hoitotasapaino ja terveydentila perusteellisesti. Arvioinnissa käydään läpi resepti-, itsehoito- ja luontaistuotevalmisteet, niiden yhteensopivuus ja oikea käyttö sekä ottoajankohdat yksityiskohtaisesti. Havainnoista tehdään raportti ja toimenpide-ehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi palveluun kuuluu seuranta kolmen kuukauden kuluttua.

Kysy lisää palvelusta apteekistamme.