Lääkehoidon tarkistus

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin maksullinen lisäpalvelu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Noin puoli tuntia kestävän tapaamisen aikana varmistutaan lääkkeiden oikeasta käytöstä, keskustellaan mahdollisista yhteisvaikutuksista ja asiakkaan lääkityshuolista. Lisäksi tarkistetaan lääkityksen soveltuvuus iäkkäälle ja lääkeannosten vastaavuus yleisiin hoitosuosituksiin nähden. Lääkehoidon tarkistus on suppeampi palvelu kuin lääkehoidon kokonaisarviointi.

Kysy lisää palvelusta asioidessasi apteekissamme!