Reseptien uusiminen

Potilas voi pyytää sähköisen reseptin uudistamista terveydenhuollon toimintayksikössä tai apteekin kautta.

Apteekki lähettää uudistamispyynnön potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Tämä voi olla joko sama yksikkö, jossa resepti on kirjoitettu, tai yksikkö, johon potilaan hoito on siirtynyt. Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät vastaanota uusimispyyntöjä.

Uudistamispyyntö on voimassa 8 vuorokautta. Lääkäri voi sinä aikana uusia reseptin tai hylätä pyynnön.

Reseptin uusiminen on maksullinen palvelu.